pub-1037188750759427269692337

My Silivirim Haber Ajansı

  • 18.7817
  • 20.5019
  • 22.9315
Araştırma ortaya çıkardı! Normalde yıllarca sürecekti, birkaç ayda tamamladılar ancak...

Araştırma ortaya çıkardı! Normalde yıllarca sürecekti, birkaç ayda tamamladılar ancak...

Araştırma ortaya çıkardı! Normalde yıllarca sürecekti, birkaç ayda tamamladılar ancak...

Teknoloji hayatımızın bir parçası olmayı sürdürüyor. Dünya pandeminin etkisinden çıkarken, Dell Technologies MERAT Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Mohammed Amin'den bir açıklama geldi.

Mohammed Amin, geçtiğimiz yıllarda, amaç odaklı yenilikçiler olarak tanımlanan ve dünyaya etkileri tarihteki diğer büyük liderler kadar önemli olan yeni bir lider türünün ortaya çıktığını öne sürdü. Amin, "Global kuruluşların fırtınadan sağ çıkmaya çalıştıkları günümüzde ihtiyacımız olan şey, kuruluşlarını dijital dünyayı benimsemeye hazırlamak için öngörü ve itici güce sahip liderler." ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞÜMÜ BİRKAÇ AYDA TAMAMLADILAR ANCAK...

İnovasyonu bir liderlik önceliği olarak tanımlayan ancak gizli tehlikenin, kurum için ne işe yarayacağına dair net bir vizyon olmaksızın en son ve en üstün teknolojiye yapılan yatırımlara odaklanmak olduğundan bahseden Amin, "Dell Technologies'in yakın tarihli bir Dijital Dönüşüm Endeksi araştırması, küresel iş liderlerinin yüzde 80'inin, en azından bazı dijital dönüşüm programlarını hızlandırdığını ve normalde yıllarca sürecek alacak olan dönüşümü birkaç ayda tamamladıklarını ortaya koydu. Ancak aynı araştırma, aşırı veri yükü ve verilerden içgörü elde edilememesinin dijital dönüşümün önündeki en önemli engellerden biri olduğunu da gösterdi. Bu da demek oluyor ki inovasyon, sektördeki değişime veya rakiplerin hamlelerine yanıt olarak aceleye getirilmemeli, kuruluşun vizyonuyla bağlantılı olmalı. Zaten bu yönden bakıldığında, değişime ayak uydurmayı seçen bir kuruluş, vizyonunu gerçekleştirmeye ne kadar bağlı olduğu hakkında çok şey söyler. İnovasyon, değişime yanıt olarak bu bağlılığı ciddi şekilde sınayabilir olsa da bu, liderlerin yüklenmesi gereken bir sorumluluk olarak karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİ, EN BÜYÜK KOLAYLAŞTIRICI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Kriz döneminde inovasyona yatırım yapan şirketlerin toparlanma döneminde emsallerinden daha iyi performans gösterdiğine dikkat çeken Amin, inovasyonun beraberinde getireceği avantajlara da değindi. “Endüstri liderleri, yeni teknolojilere yapılan yatırımlar sayesinde daha fazla üretkenlik elde edebiliyor ve bu da onları, teknolojiyi daha sonra benimseyenlerin önüne geçirebiliyor. Yarın, teknoloji bizi bir adım daha ileriye taşıyacak; nasıl yaşayacağımızı, nasıl bağlantı kuracağımızı ve nasıl sağlıklı kalacağımızı yeniden tasarlamamıza yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.