pub-1037188750759427

MySilivirim Haber Ajansı

 • 16.3364
 • 17.5147
 • 20.5693
2022 Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

2022 Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

2022 Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

2022 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek? Bin aydan daha hayırlı olan faziletlerle dolu Kadir Gecesi’nde ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğunu araştırıyor. Kadir gecesi, yüce dinimiz İslam'ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta geleni olarak tanımlanıyor. Peki; 2022 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek? İşte cevabı!

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan Çarşamba (bugün) idrak edilecek. Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.

Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER

Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

 • Kur’ân-ı Kerîm okumak
 • Tevbe istiğfar etmek
 • Salat u selam getirmek
 • Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
 • Allah’ı çokça zikretmek
 • Sadaka vermek

Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

 • Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.
 • Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)
 • Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.
 • İlmihalden birkaç sayfa okumalı.
 • Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.
 • Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.
 • Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.