pub-1037188750759427

MySilivirim Haber Ajansı

  • 15.9138
  • 16.8365
  • 19.8233
Çalışanlar dikkat! Evlendikten sonra 1 yıl içerisinde kıdem tazminatı alabilirsiniz! Dilekçe vermeyi unutmayın…

Çalışanlar dikkat! Evlendikten sonra 1 yıl içerisinde kıdem tazminatı alabilirsiniz! Dilekçe vermeyi unutmayın…

Çalışanlar dikkat! Evlendikten sonra 1 yıl içerisinde kıdem tazminatı alabilirsiniz! Dilekçe vermeyi unutmayın…

Çalışanlar dikkat! İstifa sonrası 1 yıl içerisinde kıdem tazminatı alabilirsiniz. İş akdi sona eren vatandaşların kıdem tazminatı alabilmesi için en az 1 yıl boyunca aynı iş yerinde çalışması gerekiyor. İstifa durumunda ise bu kıdem tazminatını almak mümkün olmuyor. Ancak bazı şartlarda istifa edilse dahi kıdem tazminatı alınabiliyor. Bunun için dilekçe vermek yeterli olabiliyor.

EVLİLİK YOLUYLA ALINABİLİR

Çalışan kadınlar evlendikten sonra 1 yıl içerisinde, işinden evlilik nedeni ile istifa edebilir. Ayrıca bu durumda kadın işçinin, kıdem tazminatı alma hakkı kendiliğinden doğan bir haktır. İşveren bu talepte işçinin sadece kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür.

EVLİLİK YOLUYLA TAZMİNAT ALMA ŞARTLARI

İşsizlik maaşının alınabilmesi için gerekli olan belli başlı koşullar olmaktadır. Bunlar;

Kendi istek ve kusuru dışındaki hallerde işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigorta primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine fiziken veya internet aracılığıyla başvuru yapılması gerekir.

EVLİLİK TAZMİNATINDA İHBAR ALINIR MI?

İşçinin 1475 Sayılı Kanun'un 14. maddesine göre evlilik sebebiyle istifa etmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmuyor.

Evlilik nedeniyle fesihte belli bir süre önce işverene haber verme ve bu süre kadar daha çalışma zorunluluğu bulunmuyor. Yani işçi dilekçesi işverene ulaştığı anda işi bırakabiliyor.

Kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlılığının ve sadakatinin bir karşılığı olup, evlilik gibi fesih hallerinde en az bir yıllık çalışması olan işçiye ödenmesi gereken para işveren tarafından karşılanıyor.

ERKEKLERDE ASKERLİK YOLUYLA ALINABİLİYOR

1475 sayılı yasanın 14. maddesinin üçüncü fıkrasına göre; İşçi, muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanır. İşçinin askerlik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için askerlik görevini yapmak için işten ayrılması ve makul süre içerisinde askerliğini yapmak için birliğine teslim olması gerekir. Eğer işçinin, askere gitmeden başka bir işe girmek suretiyle çalışması halinde feshin askerlik nedeniyle yapıldığı kabul edilmez. Bu durumun tespiti için mahkeme aşamasında işçinin askere gidip gitmediği konusunda askerlik şubelerine sorulmaktadır. Yine askerlik şubelerine işçinin ne zaman askere gittiği sorularak makul sürenin tespiti yapılmaktadır.

Askerlik sebebiyle iş akdini fesheden işçi, işverene sözleşmeyi fesih dilekçesini ibraz ederken Askerlik Şubesi’nden alacağı askerlik sevk belgesini de ibraz etmekle yükümlüdür. Askerlik sevk belgesi olmaksızın yapılan fesihlerde işveren kıdem ödemekle yükümlü olmayacaktır.

İşçi askerlik sonrasında yine aynı iş yerinde işe başlamışsa ve askerlik dönemi öncesinde kıdem tazminatı almamış ise askerlik sonrası dönem ile askerlik öncesi dönem birleştirilerek kıdem tazminatı hesaplanır. Ancak burada askerlik sonrası döneminde haklı nedenle feshi veya haksız olarak işveren feshi gerekmektedir. Aksi durumda işçi, yalnız askerlik dönemi öncesi için kıdem tazminatına hak kazanır.