pub-1037188750759427

Silivri  Haber Ajansı

Ankara 4. İdare Mahkemesinden Facebook ve WhatsApp kararı!
Ankara 4. İdare Mahkemesinden Facebook ve WhatsApp kararı!

Ankara 4. İdare Mahkemesinden Facebook ve WhatsApp kararı!

WhatsApp'ın gizlilik ilkeleri geçtiğimiz aylarda gündemin bir numaralı maddesi haline gelmişti. WhatsApp'ın 8 Şubat'ta gizlilik ilkeleri ile ilgili bir güncelleme yapacağı bildirilmiş, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin bu tarihten itibaren başka hizmetlerde kullanılabileceği aktarılmıştı. Rekabet Kurulu ise Facebook ve WhatsApp hakkında 11 Ocak’ta başlattığı resen soruşturma kapsamında aldığı kararla geçici tedbir uygulanmasına karar vermişti. Bu süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

MAHKEMEDEN FACEBOOK VE WHATSAPP'A RED KARARI ÇIKTI

Rekabet Kurulunun 11 Ocak’taki kararı ile "Facebook'un Türkiye’de Whatsapp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi" şeklinde 4054 Sayılı Kanunun 9. Maddesi uyarınca verdiği geçici tedbir kararının iptali istemiyle Facebook ve Whatsapp tarafından açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 13 Aralık’taki kararıyla davanın reddine karar verildi.

WhatsApp'tan göze hitap eden yenilik! Kullanıcıların hoşuna gidecek

Mahkeme’nin verdiği kararda şunlar kaydedildi:

“Anılan mahkeme tarafından; Whatsapp kullanıcılarının Facebook tarafından sunulan koşulları kabul etmeleri halinde diğer grup şirketlerinin verileri eline geçirerek bunu kullanmaya başlayacağının açık olması, yürütülecek soruşturma sonucunda Facebook’un söz konusu davranışına son verilmesine karar verilmesi halinde, bu verilerin tekrar geriye alınması ve kullanılmasından kişisel verilerin korunması hilafına olabileceği, bu haliyle telafisi mümkün olmayan bir durumun ortaya çıkabileceği, hâlihazırda Facebook tarafından Whatsapp kullanıcılarının bir kısmına 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren verinin başka hizmetler için kullanılacağına dair bilgilendirmenin yapıldığı ve kullanıcıların bir kısmının bu koşullara onay vermiş olması ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, halihazırda Facebook ve ilgili diğer şirketlerinin pazar güçleri ve pazarın yapısına ilişkin yapılan analizler sonucunda söz konusu uygulamaların soruşturma neticesinde alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğu, söz konusu şirketler hakkında ana soruşturmanın halen devam etmesi ve neticelendiğinde bu konuda yeniden karar alınabileceğinin de göz önüne alındığında; Türkiye’de koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu bildirmesi biçiminde geçici tedbir kararı alınmasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

WhatsApp'tan "daha fazla güç verecek" yeni özellik!

(İHA)