pub-1037188750759427

Silivri  Haber Ajansı

  • 9.5793
  • 11.1487
  • 13.1897
AYM, CHP'nin ateşli silahlarla ilgili başvurusunu karara bağladı
AYM, CHP'nin ateşli silahlarla ilgili başvurusunu karara bağladı

AYM, CHP'nin ateşli silahlarla ilgili başvurusunu karara bağladı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 3 Haziran tarihli AYM kararına göre, CHP milletvekilleri tarafından ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunun bazı hükümlerinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu değerlendiren yüksek mahkeme, mahalle muhtarları veya belediye başkanlığı yapmış olanlara silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilmesini düzenleyen hükümde MGK ile ilgili ibareyi Anayasa'yaaykırı buldu.

Bireysel silahlanmanın kapsamı genişletildi! Artık silah ruhsatı alabilecekler

Söz konusu hüküm, "Yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler ile terör örgütlerine veya Mili Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, iltisakı veya irtibatı olanlar hariç olmak üzere en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı ya da belediye başkanlığı yapmış olanların silah taşıma veya bulundurma hakkını düzenliyordu.

İPTAL EDİLDİ

AYM kararın gerekçesinde, hükümde yer alan "Milli Güvenlik Kurulunca" ibaresinin tavsiye niteliğindeki MGK kararına kendiliğinden hukuki sonuç bağladığını belirterek, "MGK'nın kararları hakkında başkaca icrai karar alınmadan bu kararlara hukuk aleminde sonuçlar bağlanmasının Anayasa'nın lafzıyla bağdaşmadığına" işaret etti ve söz konusu ibarenin iptaline karar verdi.

Kaynak: Reuters