Silivri  Haber

  • 8.5202
  • 10.0906
  • 11.8380
Türünün son örneği olan ve ilginç gelenekleriyle merak uyandıran anaerkil bir kabile: Samburu
Türünün son örneği olan ve ilginç gelenekleriyle merak uyandıran anaerkil bir kabile: Samburu

Türünün son örneği olan ve ilginç gelenekleriyle merak uyandıran anaerkil bir kabile: Samburu

Samburu insanları, Kenya dağının kuzeyinde çöl ile birleştiği Kuzey Kenya’da yaşıyor. Sığır besicisi Nilotesler, 500 yıl kadar önce Rift vadisi boyunca güneye doğru hareket ederek Kenya’ya gelmişler. Nilotesler’in bir kolu olan Samburular, sığırlarını beslemek için her 5-6 haftada bir göç ediyorlar. Onlar Masai kabilesine göre, daha eşitlikçi, bağımsız ve geleneksel yapıdalar. Hayvancılıkla uğraştıkları için yarı göçebe bir yaşam tarzını benimsiyorlar.

Omo Vadisi’nde akıl almaz bir yaşam! Bodi kabilesi, yılın altı ayı kilo almak için inek kanıyla besleniyorlar

Sambura kabilesinin hayatta kalmasının en önemli parçalarından biri sığır, koyun, keçi ve develerinden oluşan hayvanlarıdır. Beslenme tarzları ve gelenekleri tamamen hayvancılık üzerine kuruludur. Diyetleri çoğunlukla süt ve bazen de ineklerin kanlarından oluşur. Kan, ineğin iç kısmında minik bir delik oluşturarak ve bir kaba boşaltarak toplanır. Yara daha sonra hızlı bir şekilde sıcak kül ile kapatılır. Et yalnızca özel durumlarda tüketilir. Samburu diyeti ayrıca kazılmış ve bir çorba haline getirilmiş kökler, sebzeler ve yumrular ile desteklenir.

İlginç festival! Erkek çocuklarının ergenliğe girişini seromoniyle kutlayan kabile: Masailer